ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลหาดงิ้ว โทรศัพท์ 055-446082

ร้องเรียน ร้องทุกข์

คู่มือ

ปราบปรามทุจริต

คู่มือประชาชน

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 7/03/2562
วันนี้
14
เมื่อวานนี้
21
เดือนนี้
509
เดือนที่แล้ว
739
ปีนี้
509
ปีที่แล้ว
9,091
ทั้งหมด
11,208
ไอพี ของคุณ
3.239.242.55-:- รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานที่ว่าง 
-:- การวางมาตรการเน้นย้ำกลไกทุกระดับเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-18  
-:- การดูแลตนเองและการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
-:- รวมพลัง พิฆาตยุงลาย เราป้องกันได้ ไข้เลือดออก โรคไวรัสซิกา โรคไข้ปวดข้อยุงลาย 
-:- 4 ข้อต้องรู้ป้องกันไวรัสโคโรนา 
-:- ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้และภูมิคุ้มกัน 
-:- ประชาสัมพันธ์การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดงิ้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
-:- บัญชีรายชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT 
-:- ประกาศขายครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
-:- ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์เพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นในการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด จัดทำโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอันตรายของจังหวัดอุตรดิตถ์
ได้จัดทำโครงการสัตรว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
จัดทำโครงการเยี่ยมบ้านผู้ปกครองและเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านช่องลม
ผู้อำนวยการกองช่างทำการซ่อมบำรุงท่อา่งน้ำประปาท่อส่งน้ำประปาที่ชำรุดเสียหายเพื่อให้บริการกับผู้ใช้น้ำประปาต่อไป
จัดทำโครงการเยี่ยมบ้านผู้ปกครองและเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล้กบ้านหาดงิ้ว
ผู้อำนวยการกองช่างทำการประกลุ่มผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านช่องลม


ประกาศราคากลาง
-:- ทดสอบ4 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน (สขร)
-:- ทดสอบ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.    กระทรวงมหาดไทย    ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)    กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์   จังหวัดเชียงใหม่   ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ    ICT    สำนักงบประมาณ   กรมสรรพากร