ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลหาดงิ้ว โทรศัพท์ 055-446082

ร้องเรียน ร้องทุกข์

คู่มือ

ปราบปรามทุจริต

คู่มือประชาชน

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 7/03/2562
วันนี้
14
เมื่อวานนี้
21
เดือนนี้
509
เดือนที่แล้ว
739
ปีนี้
509
ปีที่แล้ว
9,091
ทั้งหมด
11,208
ไอพี ของคุณ
3.239.242.55
ลำดับรายการวันที่
1มาตรการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย (อุทกภัย) ปี พ.ศ. 2563 31 ส.ค. 2563
2รายชื่อผู้ได้รับความช่วยเหลือกรณีประสบสาธารณภัย (อุทกภัย) ปี พ.ศ. 2563 (เงินเยียวยาและฟื้นฟูหลังการเกิดสาธารณภัยเพื่อการดำรงชีพ) 31 ส.ค. 2563
3มาตรการประหยัดพลังงาน17 ส.ค. 2563
4มาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดอุตรดิตถ์27 พ.ค. 2563
5นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล27 พ.ค. 2563
6การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดงิ้ว21 พ.ค. 2563
7มอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดงิ้ว ให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดงิ้วปฏิบัติราชการแทน 1 ต.ค. 2561
8แต่งตั้งคณะทำงานทบทวน แก้ไขปรับปรุง หรือยกเลิกข้อบัญญัติ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ประจำปี 25612 ก.ค. 2561
9แต่งตั้งคณะทำงานทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกภารกิจ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ประจำปี 2561 26 ธ.ค. 2560
10กำหนดขนาดและส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดงิ้ว28 ก.ย. 2560

1