ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลหาดงิ้ว โทรศัพท์ 055-446082

ร้องเรียน ร้องทุกข์

คู่มือ

ปราบปรามทุจริต

คู่มือประชาชน

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 7/03/2562
วันนี้
22
เมื่อวานนี้
30
เดือนนี้
587
เดือนที่แล้ว
739
ปีนี้
587
ปีที่แล้ว
9,091
ทั้งหมด
11,286
ไอพี ของคุณ
3.238.70.175
ลำดับรายการวันที่
1ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหาดงิ้ว เรื่อง การนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหาดงิ้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.25635 ส.ค. 2563
2ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหาดงิ้ว เรื่อง ขอเชิญประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหาดงิ้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.25635 ส.ค. 2563
3ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหาดงิ้ว เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหาดงิ้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.25633 ส.ค. 2563
4ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหาดงิ้ว เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหาดงิ้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.256312 ก.พ. 2563
5หนังสือเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหาดงิ้ว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 256216 ก.ย. 2562
6ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหาดงิ้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 25629 ส.ค. 2562
7ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหาดงิ้ว เรื่อง การนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหาดงิ้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 25625 ส.ค. 2562
8ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหาดงิ้ว เรื่อง ขอเชิญประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหาดงิ้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 25625 ส.ค. 2562
9หนังสือเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหาดงิ้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562.5 ส.ค. 2562
10ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหาดงิ้ว เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหาดงิ้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 25622 ส.ค. 2562
11หนังสือเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหาดงิ้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 25622 ส.ค. 2562
12หนังสือเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหาดงิ้ว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 256212 ก.ค. 2562
13บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหาดงิ้ว สมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 256222 มี.ค. 2562
14หนังสือเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหาดงิ้ว สมัยสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 256220 มี.ค. 2562
15ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหาดงิ้ว เรื่อง กำหนดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหาดงิ้ว ประจำปี 256219 ม.ค. 2562
16หนังสือเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหาดงิ้ว สมัยสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 256214 ม.ค. 2562

1