ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลหาดงิ้ว โทรศัพท์ 055-446082

ร้องเรียน ร้องทุกข์

คู่มือ

ปราบปรามทุจริต

คู่มือประชาชน

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 7/03/2562
วันนี้
14
เมื่อวานนี้
21
เดือนนี้
509
เดือนที่แล้ว
739
ปีนี้
509
ปีที่แล้ว
9,091
ทั้งหมด
11,208
ไอพี ของคุณ
3.239.242.55
ลำดับรายการวันที่
1ประกาศคู่มือบริการสำหรับประชาชน2 ก.ค. 2563
2คู่มือสำหรับประชาชนการโอนใบอนุญาติประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน2 ก.ค. 2563
3คู่มือสำหรับประชาชนการแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 1 ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต)2 ก.ค. 2563
4คู่มือสำหรับประชาชนการแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 2 ขั้นตอนออกใบอนุญาต)2 ก.ค. 2563
5คู่มือสำหรับประชาชนการต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน2 ก.ค. 2563
6คู่มือสำหรับประชาชนการออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน2 ก.ค. 2563
7คู่มือสำหรับประชาชนการออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 1 ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต)2 ก.ค. 2563
8คู่มือสำหรับประชาชนการออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 2 ขั้นตอนออกใบอนุญาต)2 ก.ค. 2563
9คู่มือสำหรับประชาชนการจดทะเบียนพาณิช (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นุคลธรรมดา2 ก.ค. 2563
10คู่มือสำหรับประชาชนการจดทะเบียนพาณิช (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา2 ก.ค. 2563
11คู่มือสำหรับประชาชนการจดทะเบียนพาณิช (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา2 ก.ค. 2563
12คู่มือสำหรับประชาชน การรับนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น2 ก.ค. 2563
13คู่มือสำหรับประชาชน การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์2 ก.ค. 2563
14คู่มือสำหรับประชาชน การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ2 ก.ค. 2563
15คู่มือสำหรับประชาขน การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ2 ก.ค. 2563
16คู่มือสำหรับประชาชน การขอรัยบำเหน็ดตกทอด (กรณีลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่กรรม)2 ก.ค. 2563
17คู่มือสำหรับประชาชน การขอรับบำเหน็จปกติหรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น2 ก.ค. 2563
18คู่มือสำหรับประชาชน การขอรับบำเหน็จปกติของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม)2 ก.ค. 2563
19คู่มือสำหรับประชาชน การขอรับบำเหน็จพิเศษของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนถิ่นถึงแก่กรรมอันเนื่องจากการปฏิบัติงานในหน้าที่2 ก.ค. 2563
20คู่มือสำหรับประชาชน การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น2 ก.ค. 2563

12  >> >|