ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลหาดงิ้ว โทรศัพท์ 055-446082

ร้องเรียน ร้องทุกข์

คู่มือ

ปราบปรามทุจริต

คู่มือประชาชน

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 7/03/2562
วันนี้
14
เมื่อวานนี้
21
เดือนนี้
509
เดือนที่แล้ว
739
ปีนี้
509
ปีที่แล้ว
9,091
ทั้งหมด
11,208
ไอพี ของคุณ
3.239.242.55
ลำดับรายการวันที่
1พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 253313 มิ.ย. 2562
2พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 256213 มิ.ย. 2562
3พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 254213 มิ.ย. 2562
4พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 254213 มิ.ย. 2562
5พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท พ.ศ. 254213 มิ.ย. 2562
6พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.254013 มิ.ย. 2562
7พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 256013 มิ.ย. 2562
8พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.254013 มิ.ย. 2562

1