ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลหาดงิ้ว โทรศัพท์ 055-446082

ร้องเรียน ร้องทุกข์

คู่มือ

ปราบปรามทุจริต

คู่มือประชาชน

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 7/03/2562
วันนี้
22
เมื่อวานนี้
30
เดือนนี้
587
เดือนที่แล้ว
739
ปีนี้
587
ปีที่แล้ว
9,091
ทั้งหมด
11,286
ไอพี ของคุณ
3.238.70.175


รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานที่ว่าง,องค์การบริหารส่วนตำบลหาดงิ้ว,hadngiew.go.th
14 ธันวาคม 2563

การวางมาตรการเน้นย้ำกลไกทุกระดับเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-18 ,องค์การบริหารส่วนตำบลหาดงิ้ว,hadngiew.go.th
18 กันยายน 2563

การดูแลตนเองและการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19),องค์การบริหารส่วนตำบลหาดงิ้ว,hadngiew.go.th
08 กันยายน 2563

รวมพลัง พิฆาตยุงลาย เราป้องกันได้ ไข้เลือดออก โรคไวรัสซิกา โรคไข้ปวดข้อยุงลาย,องค์การบริหารส่วนตำบลหาดงิ้ว,hadngiew.go.th
08 กันยายน 2563

4 ข้อต้องรู้ป้องกันไวรัสโคโรนา,องค์การบริหารส่วนตำบลหาดงิ้ว,hadngiew.go.th
08 กันยายน 2563

ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้และภูมิคุ้มกัน,องค์การบริหารส่วนตำบลหาดงิ้ว,hadngiew.go.th
17 กรกฎาคม 2563

ประชาสัมพันธ์การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดงิ้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลหาดงิ้ว,hadngiew.go.th
17 มิถุนายน 2563

บัญชีรายชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT,องค์การบริหารส่วนตำบลหาดงิ้ว,hadngiew.go.th
17 มิถุนายน 2563

ประกาศขายครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562,องค์การบริหารส่วนตำบลหาดงิ้ว,hadngiew.go.th
05 พฤษภาคม 2563

ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์เพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นในการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด,องค์การบริหารส่วนตำบลหาดงิ้ว,hadngiew.go.th
23 เมษายน 2563

ผู้ชำระภาษี ผู้ประกอบการจัดซื้อจัดจ้าง ผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ขอความร่วมมือ ให้ท่านกรอกข้อมูลสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT),องค์การบริหารส่วนตำบลหาดงิ้ว,hadngiew.go.th

ข่าวประชาสัมพันธ์! 
ผู้ชำระภาษี ผู้ประกอบการจัดซื้อจัดจ้าง ผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ขอความร่วมมือ ผู้ชำระภาษี ผู้ประกอบการจัดซื้อจัดจ้าง ผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ให้ท่านกรอกข้อมูลสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอง (EIT) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดงิ้ว โดยให้ทุกท่านเข้าไปกรอกแบบได้ที่ (https://itas.nacc.go.th/go/eit/fw1y5v) หรือผ่านทางคิวอาร์โค๊ดข้างล่างนี้
องค์การบริหารส่วนตำบลหาดงิ้ว 

15 พฤษภาคม 2562

ประชาสัมพันธ์ ขอความอนุเคราะห์ร้านขายสินค้าออนไลน์,องค์การบริหารส่วนตำบลหาดงิ้ว,hadngiew.go.th
19 เมษายน 2562

ประชาสัมพันธ์ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคในช่วงฤดูร้อน,องค์การบริหารส่วนตำบลหาดงิ้ว,hadngiew.go.th
19 เมษายน 2562

ประชาสัมพันธ์โครงการบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 11-15 มีนาคม พ.ศ.2562,องค์การบริหารส่วนตำบลหาดงิ้ว,hadngiew.go.th

ประชาสัมพันธ์โครงการบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 11-15 มีนาคม พ.ศ.2562

07 มีนาคม 2562

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มีหน้าที่เสียภาษี มาชำระภาษี,องค์การบริหารส่วนตำบลหาดงิ้ว,hadngiew.go.th

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มีหน้าที่เสียภาษี มาชำระภาษี รายละเอียดดังนี้

1.ภาษีบำรุงท้องที่ ตั้งแต่ มกราคม - เมษายน 
2.ภาษีป้าย ตั้งแต่ มกราคม - มีนาคม
3.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ตั้งแต่ มกราคม - กุมภาพันธ์

15 มกราคม 2562

12>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 2  (21 รายการ)